Kring contactmiddag:

Deze kring is op woensdagmiddagen in het kerkgebouw. De middag wordt steeds verzorgd door een ander groepje deelnemers van deze kring: de onderwerpen zijn dan ook divers. Contact via Roel Bakema.
Geplande kringen: 19/6.

Interactieve bijbelstudie kring:

We willen een plek zijn van ontmoeting en verbinding. Samen zijn we onderweg en leren we van de drieenige God.
Leren, ontmoeten, liefhebben en dienen zijn hierbij sleutelwoorden.

Om onze verbondenheid met God, Jezus en de Heilige Geest te verdiepen. Niet door monologen maar door inhoudelijke dialogen. Daarnaast willen we met elkaar leren om te bidden vanuit ons hart en is er zorg en aandacht voor elkaar en willen we ons in zetten voor een goede leefwereld.

Geplande kringen: tot en met 23 mei 2024 willen we iedere 2e en 4e donderdag van de maand bij elkaar komen om de Bijbel met elkaar te bestuderen.

Wil je meer informatie?

Mail of bel ons dan.
Elly en Arjan Treuren
Telefoon 06-48220113
Mail: a.treuren@upcmail.nl

Open gesprek-kring:

Geplande kringen o.l.v. Koert Baas: elke 3e dinsdagavond vd maand in ons kerkgebouw. Het doel is omzien naar elkaar en het bespreken van actuele thema’ s die door de deelnemers waardevol worden bevonden om met elkaar daarover te spreken, te bevragen, te prikkelen om na te denken hoe wij als gelovigen er instaan en betekenis kan hebben/krijgen/uitwerken in het leven van alle dag.

Vrijdagmiddagkring bij fam. J. Ploeger:

We denken, aan de hand van thema’s en bijbelse principes, samen, op een ontspannen manier, na
over wat de bijbel ons leert met het oog op de dagelijkse praktische invulling van ons christenzijn in
de huidige maatschappij. Dat doen we een maal in de drie weken, van oktober tot mei op een
vrijdagmiddag. Voor exacte data van samenkomst en bij interesse kunt u contact op nemen met:
Jacques Ploeger (0652474763).

Open gesprekskring de Maten:

Deze kring komt iedere 2e dinsdag van de maand 's avonds bij elkaar bij iemand thuis. Het doel is onderling contact, wederzijdse bemoediging en discussie over het aangedragen onderwerp. Contact: Roel Bakema

Studie groep Jan te Sligte:

We bestuderen a.d.v. een boekje een bijbelboek  elke 1e vrijdag van de maand bij iemand thuis. In september starten we weer.

 

 

Voor alle (bestaande en nieuwe) kringen kunt u met vragen en suggesties terecht via het volgende mailadres: kringenwerk@baptisten-apeldoorn.nl

Overige activiteiten

Beeldspraakkring:

In de Bijbel wordt veel gebruik gemaakt van beeldspraak. Ook Jezus vertelde graag gelijkenissen. De Beeldspraakkring, momenteel bestaande uit een vijftal dames, komt 1x per maand op maandagmiddag samen om gezamenlijk een Bijbeltekst te lezen en hierop te “kauwen”. Vaak komen hier hele mooie gesprekken uit. Deze gesprekken gaan over ons persoonlijk geloofsleven maar ook delen we veel over wat ons bezighoud in onze privélevens en bieden we een luisterend oor. Naar aanleiding van de Bijbeltekst gaan we creatief aan de slag met oa: papier, verf, potloden, klei enz. Lijkt het je leuk om een keer met ons te komen meedoen, dan ben je van harte welkom. Voor info: Jannette Corba

Gebedskring:

Op maandagmorgen 9 uur hebben we een gezamenlijk gebed door middel van een online video groep.

Gebedspunten zijn: danken en bidden voor de gemeente; zieken, de toestand in de wereld, zoals bv de oorlog in de Oekraïne, de zorg, vluchtelingen, Israël en wat verder ter tafel komt.
Aanmelden kan bij Marian Berghuis.