De raad van de gemeente is belast met het bestuur en de leiding van de gemeente.

De omschrijving van de verantwoordelijkheden is vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de gemeente.

De raad is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen adjunct