Onze kinder- en jeugdwerkers zien hun taak in de gemeente als opdracht vanuit de Bijbel. Jezus stelt kinderen voorop. De kinderen horen erbij, kinderen zijn waardevol voor God.

We willen onze kinderen een veilige en vertrouwde plek geven in de gemeente. Waar ze mogen zijn zoals ze zijn en waar ze zich geliefd mogen voelen. Waar ze mogen leren dat God onvoorwaardelijk van hen houdt en waar ze elk op hun eigen manier Hem mogen leren kennen en ontdekken wat Hij voor hen betekent.

Kinderen en jeugd hebben een waardevolle plek in onze gemeente.

In onze gemeente kennen we 3 groepen:

Crèche: opvang tijdens de zondagmorgendienst voor kinderen van 0-4 jaar.

Kinderdienst: opvang tijdens de zondagmorgendienst voor kinderen van 4-12 jaar.

Jeugd: elke vrijdagavond voor jeugdigen van 12-20 jaar.

Naast het wekelijks samenkomen worden er geregeld activiteiten en gezinsdiensten georganiseerd.

“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg en
het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is” (Spreuken 22:6)