Home

Fijn dat u onze website bezoekt. Mogen wij ons in het kort aan u voorstellen? Onlangs hebben wij van de Baptistengemeente Apeldoorn met elkaar besloten om onze blik naar boven, naar elkaar en naar buiten te richten.

Naar boven, omdat we geloven in God de schepper van het leven. De almachtige en eeuwige God heeft zich kenbaar gemaakt in de persoon Jezus Christus. Het leven van Jezus toont het hart van God de Vader. Wij geloven dat Jezus is gestorven aan het kruis om de weg naar God te herstellen. Wij geloven in de opstanding uit de dood wat ons de hoop op nieuw leven biedt. Wij geloven dat het de heilige Geest van God is die ons tegemoetkomt met kracht en troost in ons kwetsbare leven.

Naar elkaar willen we omzien, opdat we een gemeenschap vormen waar men liefde en geborgenheid kan ervaren. We zijn er nog niet, maar we gaan ervoor.

Naar buiten, omdat de Heer ons uitdaagt om het leven en het geloof te delen met de wereld waarin wij leven. Wij willen een verschil maken door het hart wat Jezus ons getoond heeft ook te tonen aan de mensen om ons heen. Wij willen er zijn met een hart voor de ander. Ben jij die persoon die wij graag willen ontmoeten?

Sprekers

prekenserie ‘in het voetspoor van Jezus’
karaktervorming van twaalf gewone mannen
Jezus werd gevolgd door de twaalf discipelen. Het waren ‘gewone’ mannen met hun eigenzinnige karakters. In de omgang met Jezus Christus veranderden zij van karakter.
Wat mogen wij van hen leren als we met hen meegaan in het voetspoor van onze Heer?

19-09    Leo Kraak

22-09 Erik van Duyl Jezus roept gewone mensen
29-09 Koert Baas Petrus; haantje de voorste
06-10 Erik van Duyl Filippus en Nathanaël; spontaan of sceptisch?
13-10 Paul van Loenen Andreas; de broer van Petrus
20-10 Alex Mons
27-10 Erik van Duyl Jakobus en Johannes; het zullen je zonen maar zijn
03-11 Paul van Loenen Matteüs; eten met zondaren
10-11 Erik van Duyl Thomas; was hij echt zo ongelovig?
17-11 gastspreker
24-11 Erik van Duyl Petrus; leider van het eerste uur
01-12 Erik van Duyl 2x Judas; een wereld van verschil
08-12 Paul van Loenen Johannes; een getuige op Patmos
15-12 Erik van Duyl Johannes; een visioen
De vrouw, de draak en het kind (Opb. 12)

PlayPause

Slider