Home

ineke.jpeg
hart.jpeg
kruis
IMG_4971
IMG_7886
IMG_4924
eten.jpeg
marijke.jpeg
IMG_7984
IMG_4927
berenda.jpeg
IMG_5318
IMG_4943
ellens.jpeg
IMG_4923
IMG_5563
IMG_7623
IMG_7748

PlayPause

Videokanaal

YouTube

Linkjes

 
 

DE ZONDAGSE DIENSTEN

In het kader van de heersende coronamaatregelen en de lockdown is besloten op zondag 2 januari en zondag 9 januari niet fysiek in de kerk bij elkaar te komen. Wel worden op deze data via de livestream uitgezonden om 10.00 uur via YouTube, de livestream is te vinden op YouTube onder Baptistengemeente Apeldoorn.

De audio opname van de dienst is te vinden in het menu bij audio-opnamen.

Apeldoorn geeft warmte

Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. De overheid komt mensen tegemoet, maar mensen met een laag inkomen zijn daardoor nog niet uit de problemen.

Kerken in Apeldoorn geloven in verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd! Al jaren organiseren we Vakantiegeld Samen Delen. Nu organiseren we via het Christelijk Noodfonds Apeldoorn de actie Apeldoorn geeft warmte. Ook het Leger des Heils en de Eyup Sultan moskee doen mee. Wie het goed heeft kan zo delen met wie het nu moeilijk heeft.

Geven kan via de QR code, of door een gift over te maken op NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. Apeldoorn geeft warmte. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (ANBI). 100% van de giften gaat naar de ontvangers. De actie loopt tot 14 februari 2022.

Aanvragen om een bijdrage te ontvangen kunnen vanaf 28 december worden ingediend. Om ontvangers te bereiken werken we samen met o.a. de Voedselbank, Stichting Leergeld en schuldhulpverleners. De ontvangers krijgen een bedrag in natura zodat ze niet in de problemen komen vanwege de participatiewet of schulden. Alle relevantie en actuele informatie staat op www.cnap-apeldoorn.nl
Contact? Mail naar apeldoorngeeftwarmte@gmail.com

Wij, van de Baptistengemeente Apeldoorn, willen onze blik richten naar de hemel in geloof dat Jezus middelpunt van het leven is, naar elkaar om liefdevol om te zien en naar de omgeving om bemoedigend aanwezig te zijn.
Wij geven hier handen en voeten aan door:

  • te lezen in en te leren uit de Bijbel,
  • te bidden vanuit ons hart,
  • voor elkaar zorg en aandacht te hebben
  • gastvrij te zijn in al ons samenkomen,
  • ons in te zetten voor een goede leefwereld,
  • ons te verbinden met medegelovigen
   ver weg en dichtbij.
voor de ander