Baptisten Gemeente Apeldoorn

Bosweg 77 Apeldoorn

Wie wij zijn? Leer ons kennen!

Home

marijke
kruis
IMG_7984
IMG_7886
IMG_7748
IMG_7623

Videokanaal

Linkjes

Bankrekeningnummers:
NL93 RABO 0326 5434 49
NL60 INGB 0000 8178 14

Wij, van de Baptistengemeente Apeldoorn, willen onze blik richten naar de hemel in geloof dat Jezus middelpunt van het leven is, naar elkaar om liefdevol om te zien en naar de omgeving om bemoedigend aanwezig te zijn.

Wij geven hier handen en voeten aan door:

  • te lezen in en te leren uit de Bijbel,
  • te bidden vanuit ons hart,
  • voor elkaar zorg en aandacht te hebben
  • gastvrij te zijn in al ons samenkomen,
  • ons in te zetten voor een goede leefwereld,
  • ons te verbinden met medegelovigen
    ver weg en dichtbij.
hart

voor de ander