De Kring

Dat is de naam van ons gemeenteblad dat tien keer per jaar verschijnt. Het blad wordt één keer per maand uitgegeven, behalve in de zomermaanden, want dan komt er een zomer-editie voor meerdere maanden.

In ons blad hebben we een aantal vaste rubrieken, zoals een overdenking, een weergave van wat er gaande is in de gemeente, de mededelingen uit het secretariaat en diverse overzichten van taken die in de komende periode verricht moeten worden.

Daarnaast worden er bijdragen door de leden en vrienden aangeleverd over belangrijke wetenswaardigheden (soms ook van zeer persoonlijke aard), bijeenkomsten en belevenissen.

Door al deze bijdragen wordt de onderlinge communicatie binnen de gemeente verbeterd en is de Kring een blad van en voor ons allen.