Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn

Zonagavond 4 november 2018
Bidden voor Apeldoorn en omliggende dorpen

Vanaf 19:00 uu ontvangst met koffie, thee
Om 19:30 uur aanvang gebed tot uiterlijk 21:00 uur.

Plaats: Baptistengemeente Apeldoorn
Bosweg 77, Apeldoorn
Contactpersoon: Theo van Vlijmen, 06-1036 4040

De volgende avonden zijn:

  • 2 december 2018, Locatie volgt
  • 24 februari 2019, Berea Noord
  • 20-27 januari 2019 Week van Gebed